Veľkosť textu A - A+

 

Tipy pre úspešné nosenie kontaktných šošoviekTu sú naše základné tipy pre úspešné používanie kontaktných šošoviek.

 

Tieto tipy sú len orientačné, preto vždy dodržujte odporúčania vášho očného špecialistu.

 contact-lenses

Vždy: • Dodržujte pokyny pre používanie výrobku. Nerešpektovanie týchto pokynov môže viesť ku strate zraku!
 • Skôr ako sa dotknete svojich kontaktných šošoviek, umyte si ruky jemným mydlom a osušte si ich ručníkom nepúšťajúcim vlas.
 • Po každom vybratí svoje kontaktné šošovky očistite, opláchnite a vydezinfikujte (podľa pokynov vášho očného špecialistu).
 • Vždy manipulujte s šošovkami v rovnakom poradí, aby ste zabránili zámene pravé šošovky s ľavou a naopak.
 • Všetky fľaštičky s roztokom, ktoré práve nepoužívate, nechajte zavreté.
 • Každý deň očistite puzdro a nechajte ho vyschnúť na vzduchu (puzdro na šošovky vymieňajte každý mesiac).
 • Roztok spotrebujte do dátum expirácie vyznačeného na fľaštičke.
 • Pred plávaním si kontaktné šošovky vyberte z očí.
 • Fľaštičku roztoku, ktorý obvykle používate, vždy noste spoločne s puzdrom na kontaktné šošovky ako bezpečným miestom pre uchovávanie vašich šošoviek.
 • Naplánujte si pravidelné návštevy vášho očného špecialistu, podľa jeho odporúčania.
 • Nespotrebovaný roztok zlikvidujte do 90 dní po jeho otvorení.Nikdy:


 • Nikdy nedovoľte, aby sa mydlo, kozmetické výrobky alebo iné látky dostali do kontaktu s vašimi šošovkami.
 • Nedotýkajte sa špičkou fľaštičky s roztokom na ošetrovanie šošoviek žiadneho povrchu, vrátane vášho prstu alebo kontaktných šošoviek.
 • Nepoužívajte roztok na ošetrovanie šošoviek opakovane.
 • Nepoužívajte očné kvapky alebo roztoky, ktoré nie sú určené na použitie s kontaktnými šošovkami.
 • Nepoužívajte kontaktné šošovky v prítomnosti škodlivých alebo dráždivých výparov.
 • Nepoužívajte šošovky dlhšie, ako je predpísané.
 • Nevymieňajte si kontaktné šošovky s inou osobou.
 • Nepoužívajte sprej na vlasy po vložení kontaktných šošoviek do očí.