Veľkosť textu A - A+

 


Čo je bioinšpirácia?
Bio-inšpirácia je nová oblasť vedy, ktorá skúma dizajn nachádzajúci sa v prírode pre návrh prelomových technológií a produktov.

 

Prečo je to dôležité?

Táto oblasť priniesla niekoľko zaujímavých nápadov a prevratných vecí pre každodenné užívanie a vylepšenie komfortu našich životov. Bio-inšpirovaný produkt je taký, ktorého princíp fungovania je založený na systéme, ktorý sa vyskytuje v prírode. Využitie systému fungovania už ale môže mať odlišný účel než v prírode.

Biotrue je inšpirovaný fyziológiou očí a využíva hneď tri bioinšpirácie:

innovation2
Jeho pH je rovnaké ako pH zdravých sĺz.

innovation1
Používa lubrikant, ktorý sa prirodzene vyskytuje v očiach.

innovation3
• Zachováva aktivitu niektorých prospešných proteínov, ktoré sú prítomné v slzách.Biotrue nie je jediným produktom, ktorý využíva bioinšpiráciu. Pozrite sa na ďalšie príklady.

 

Dizajn auta inšpirovaný tvarom ryby. 

car-fish

 

Displeje počítačov (napodobňujúce procesy odrazu a rozptylu svetla na motýlích krídlach, čím dosahujú živšie a jasnejšie farby).

 butterfly-phone